CZ_RETRO – Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska

© Karel Kuča (spolupráce Štěpán Mleziva) 2015
© SOVAMM (Společnost pro obnovu vesnice a malého města) 2015

CZ_RETRO – Základní informace

Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Každá tato lokalita je jednoznačně identifikována pomocí kódu CZ. To je stabilní číselný kód v číselné řadě 1 až 99999.
Systém CZ_RETRO je veden jednak jako databáze (tabulky) a současně jako geografický informační systém (GIS) (pokud jde o lokalizované lokality).
Systém CZ_RETRO je nezávislý na úřední evidenci (Územně identifikační registr - UIR-ZSJ, RÚIAN a RSO), která eviduje pouze administrativně existující lokality (obce, části obce, základní sídelní jednotky, statistické obvody) a podléhá četným změnám. CZ_RETRO však obsahuje všechny podstatné identifikátory UIR-ARJ, takže umožňuje snadné propojení obou systémů.
Systém CZ_RETRO je součástí Integrovaného informačního systému státní památkové péče (IISPP) Národního památkového ústavu. Registrovaní uživatelé ISSPP mohou z rozcestníku integrovaného informačního systému https://iispp.npu.cz prohlížet gisovou podobu CZ_RETRO, a to ve vazbě na aktuální i historické mapové podklady různých podrobností, včetně II. vojenského mapování (https://gis.up.npu.cz).

V průběhu roku 2015 bude zprovozněna úplně nová forma webové prezentace tabulárních i geografických dat CZ_RETRO v rámci projektu INTERPI (Interoperabilita paměťových institucí), kterého se účastní archivy, muzea a knihovny České republiky. Do té doby nebudou data ke stažení v dosavadní formě dostupná.

 

Aktuální podrobnější informace o podobě CZ_RETRO je zde (pdf): 1. část / 2. část / 3. část / 4. část

Zpět na hlavní stránku