WebZdarma.cz
logo.jpg (8936 bytes)   SOVAMM
   Společnost pro obnovu vesnice a malého města
  
The Society for the Renewal of the Village and the Small Town
   Association pour le renouveau du village et de la petite ville
   Towarzystwo dla odnowy wsi i małego miasta   
Aktuální informace najdete na blogu čili bloku SOVAMMhttps://sovamm.wordpress.com/
Mapové projekty SOVAMM: https://sovamm.maps.arcgis.com/
SOVAMM najdete také na facebooku a YouTube:

Poslední aktualizace
19.01.2024

 

 

CZ_RETRO
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lkalit České republiky
V průběhu let 2018–2020 byla provedena další rozsáhlá revize a aktualizace. CZ_RETRO je už několik let dostupné na Geoportálu NPÚ (https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication), kde jsou dostupné i další důležité mapové projekty. Systém CZ_RETRO je zde prezentován ve verzi dat 4. 11. 2017.
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/38/
Města a městyse
v České republice   
Aktualizováno k 5. 5. 2023, kdy byl titul město nově přiznán obci Chýně.
1. 9. 2022 byl titul městys přiznán Radiměři (dříve byla městysem jen Moravská Radiměř).
16. 6. 2020 byl titul městys vrácen Radostínu nad Oslavou, 22. 7. 2020 se městem nově stal Štěpánov u Olomouce,
9. 2. 2021 byl titul městys vrácen Vratěnínu,
28. 1. 2022 byl titul město vrácen Miličínu,
9. 5. 2022 byl titul městyse vrácen Choustníkovu Hradišti
.

Seznam bývalých měst, městysů
a městeček, které si svůj titul dosud nevyzvedly, ač na něj mají automatický nárok.


Anglické nakladatelství CSP vydalo v říjnu 2022 anglickou verzi jedinečné knihy Jiřího Langra, která je bohatě ilustrovaným průvodcem po 636 muzeích v přírodě v celé Evropě. Zde je ukázka knihy a základní informace
s kontaktem na nakladatele (omylem je tam místo jména autora uvedeno jméno překladatele).
Kontakt SOVAMM Ve spolupráci s brněnským územním odborným pracovištěm NPÚ připravil SOVAMM výstavu díla architektů Otakara Máčela (1920—1997) a Jaroslava Vajdiše (1920—2006). Výstava je přístupná od 14. 1. 2022 do 28. 3. 2022 v přednáškové budově v areálu vily Stiassni, Hroznová 82/14, Brno.

https://www.sovamm.cz/wordpress/macel-vajdis/vystava-macel-vajdis/


Skládačka o díle Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše

Bibliografie členů SOVAMM

Aktualizováno 9. 12. 2023

SOVAMM ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje vydal v roce 2021 knihu Lidová architektura v jižních Čechách. Blíže zde: https://www.sovamm.cz/wordpress/lidova-architektura-v-jiznich-cechach/

 

CZ_RETRO je geografickým základem webu Michala Valenčíka věnovaného dokumentaci zničených a ohrožených sakrálních staveb českých zemí: www.znicenekostely.cz
Aktuálně je zde dostupná verze dat 4. 11. 2017.
Obnovení titulu městys a rehabilitace historických měst

Atlas památek
Česká republika     


SOVAMM ve spolupráci s pardubickou universitou vydal na přelomu roku 2018/2019 knihu Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Blíže zde: https://sovamm.wordpress.com/projekty/aktualni-projekty-sovamm/nejstarsi-venkovske-domy-ve-vychodnich-cechach/

                                   

 

Štěpán Mleziva: Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti. Academia Praha. Praha 2010. ISBN 978-963-086374-2. 984 stran formátu A4.

Aktualizovaná verze (2017) ke stažení

  Aktuální projekty SOVAMM:
CZ_RETRO
SOVPIS
Publikační projekty:
Lidová architektura v jižních Čechách
Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: 9. a 10. díl
foto7.jpg (164398 bytes) Jiří Langer – Karel Kuča:
Dřevěné kostely a zvonice v Evropě
Odkazy/Links
koterov.jpg (4911 bytes)

trebon.jpg (5239 bytes)

kryst_ud.jpg (4618 bytes)


Společnost pro obnovu vesnice a malého města (SOVAMM) byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství.

Cíle SOVAMM jsou:

• Studium vývoje osídlení a jeho prvků (krajina, sídlo, dům etc.) a těch činností ve venkovském prostoru, které se projevovaly či projevují v tvářnosti krajiny a sídel.
• Zachování historické regionality respektive obnovení její kontinuity.
• Studium sociálního a kulturního vývoje a současnosti vesnice a malého města.
• Průzkum, dokumentace a snahy o ochranu, zachování a obnovu veškerých hodnot včetně dosud nepoznaných, a to jak jednotlivých objektů, tak celých sídel včetně parcelace a celé kulturní krajiny.
• Zachování a utváření vzhledu místa s ohledem na historická, památková a vlastivědná hlediska, podpora z tradice vycházející estetiky a techonologií (místních materiálů) a s tím související poradenské služby v oblasti urbanismu, architektury, územního plánování a nového využití národního kulturního dědictví.
• Posílení obecního společenství v sociálním, hospodářském a kulturním ohledu, s důrazem kladeným zvláště na uvědomění si kulturního významu vlastního prostředí.
• Odborná publikační a popularizační činnost.
• Úsilí o vytvoření podmínek, v nichž by se do obnovy obcí zapojil co nejširší okruh obcí a občanů.
• Podpora orgánů ústředních i regionálních a obecních úřadů v souladu s uvedenými cíli, nezávislá oponentura obnovy vesnice.

Členství v SOVAMM je individuální. Členy se mohou stát odborníci, amatéři i sponzoři shodující se s programem SOVAMM a kteří dosáhli v naznačených cílech znamenité výsledky. V současné době má SOVAMM několik desítek členů, kteří teritoriálně pokrývají celé území České republiky. Presidentem SOVAMM je ing. arch. Jiří Syrový z Brna.

SOVAMM byl a je nositelem celé řady odborných grantových projektů (Atlas lidové architektury České republiky, Dokumentace lidové architektury Litomyšlska a Vysokomýtska aj.), podílí se na mezinárodním výzkumu hliněné architektury. SOVAMM je autorem geografického informačního systému (GIS) státní památkové péče, v němž kromě celkové architektury garantuje datovou sadu historických lokalit České republiky. Jednotliví členové zpracovali mnoho konkrétních výzkumných i projekčních úkolů obnovy venkovských sídel a jednotlivých staveb. Zvláště významný podíl v tom připadá regulačním plánům měst a obcí.

Stanovy SOVAMM: https://sovamm.wordpress.com/stanovy-sovamm/

© Karel Kuča, SOVAMM, 1990–2024