Stránka odkazů je ve výstavbě a je postupně doplňována

Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic: http://kostelyazvonice.wz.cz

Portál pro trvale udržitelný rozvoj: www.sustainable.cz

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov: http://www.synagoga-ustek.org/

Společnost přátel starožitností: http://sps.kx.cz/

Zpět