Dne 1. 7. 2006 vstoupila v platnost novela obecního zákona č. 234/2006 Sb., která má z hlediska měst a městysů zásadní význam.

Stručnou informaci, připravenou pro časopis Respekt, kde však nebyla otištěna, najdete zde.

Obsáhlou informaci o průběhu schvalování novely obecního zákona, připravenou pro Časopis Společnosti přátel starožitností, najdete zde.

Seznam nově povýšených (obnovených) měst a městysů po 1. 7. 2006 najdete zde.